Anmäl ny löntagare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Du som tidigare skickat ärenden via denna e-tjänst ska skicka dem via e-tjänsten Lönesupport - för chef i stället.

 

Skicka kopia på avtal om ny timanställd / vikarie digitalt till Lönesupport.

Originalet skickar du sedan per post till Lönesupport.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa