Uppföljning med vikarie

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst fylls i av ansvarig chef i samband med 180- och 300-dagarsuppföljningsmötet med vikarien.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa