Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vad är personuppgifter?

Dataskyddsförordningen säger att all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bl. a. innebära namn, personnummer, IP-nummer, fotografi etc.

Vad menas med ”Behandling”?

Med behandling avses all form av hantering av personuppgifter, både automatisk och manuell. Exempel på behandling är bland annat: insamling, ändring, användning, sammanställning.

Information om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är den rättsakt som reglerar hur kommunerna och andra aktörer får behandla personuppgifter. Det är dataskyddsförordningen som styr vilka uppgifter man som insamlare får behandla och inte. I dataskyddsförordningen står bland annat att personuppgifter inte får bevaras längre än vad som anses nödvändigt med tanke på ändamålet. Det är på grund av de regler som insamlaren förhåller sig till som gör att du som privatperson eller företagare kan känna dig trygg.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Kommunernas behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna handlägga ditt ärende. Ändamålet med behandlingen specificeras under varje e-tjänsts information om dataskyddsförordningen och personuppgiftsbehandling.

Vilka rättigheter har man som registrerad?

Som registrerade, det vill säga en person vars personuppgifter behandlas av kommunen, har du rätt att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Du har rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta dina uppgifter. Som registrerad har du också rätt att lämna klagomål över personuppgiftsbehandlingen till tillsynsmyndigheten.

Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. Mer information och länk till e-tjänst för att begäran hittar du på respektive kommuns hemsida:

Under ”Avslutade ärenden” i fliken ”Mina ärenden” visas en historik över dina tidigare inskickade ärenden. Det innebär att dina personuppgifter kan förekomma bland dessa ärenden.

Vill du läsa mer om dataskyddsförordningen kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. 

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda.