Om Gävle och Ockelbo kommuners interna e-tjänster

För vissa av e-tjänsterna (eller dess eventuella aktiviteter behöver du ha en e-legitimation. Gävle och Ockelbo kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID, Mobilt BankID, Freja+ och Telia E-legitimation. Observera att du inte kan använda vissa av e-tjänsterna om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer.

Skyddad identitet

Om du inte kan eller bör använda e-tjänster (exempelvis på grund av skyddad identitet) behöver du vända dig till den verksamhet du har kontakt med på annat sätt.

Skicka in

När du klickar på ”Skicka” så kommer ditt ärende att skickas in och blir då en allmän handling. Vem som helst kan begära att få ut allmänna handlingar men myndigheten gör alltid en sekretessprövning före ett eventuellt utlämnande.

Spara

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas ditt ärende på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till det. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad är den ingen allmän handling och det är bara du som kan se den. För att fortsätta arbetet med ditt ärende loggar du in på ”Mina sidor”.

Kommunen kan inte se eller börja behandla ditt ärende förrän du slutfört e-tjänstens samtliga steg och klickat på ”Skicka”.

Mina sidor

På ”Mina sidor” kan du se pågående och avslutade ärenden du skickat in när du varit inloggad. Samt också eventuella meddelanden och bilagor du tagit emot eller skickat i ett ärende.

Ärenden på ”Mina sidor” är synliga fram till att de gallras av den aktuella nämnden. När ärendet gallras tas det bort hos Gävle kommun och slutar visas på ”Mina sidor”.

Även sparade ärenden som du inte skickat in kan komma att gallras. Innan gallring av dessa ärenden sker kommer du att bli notifierad om detta för att ha möjlighet att välja om du vill fortsätta arbetet med ärendet och skicka in eller på annat sätt spara informationen.

Hur vet jag att mitt ärende skickats in?

När du klickat på ”Skicka” i e-tjänsten visas en sida där det står ”Ditt ärende är nu inskickat” i en grön ruta högst upp på sidan. Ditt ärende visas också på dina ”Mina sidor”.