Tillgänglighetsredogörelse för internservice.gavle.se

Gävle kommun står bakom webbplatsen internservice.gavle.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur internservice.gavle.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Vi är medvetna om att e-tjänster kan innehålla vissa redaktionella- samt tekniska brister. Vi arbetar löpande med detta för att leverera så tillgängliga tjänster som möjligt. Redaktionellt arbete med bland annat klarspråk, rubrikformatering och tillgängliga länkar är viktigt för oss och vi strävar ständigt efter att förbättra och skapa användarvänliga tjänster. 

Vad kan du göra om du inte kan använda våra e-tjänster? 

Om du behöver ta del av information från internservice.gavle.se i något annat format än vad som tillhandahålls idag, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss genom att maila digitalfornyelse@gavle.se

Rapportera brister i webbplatsens eller e-tjänsternas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vår samlingssida för e-tjänster samt våra enskilda e-tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna så att vi kan åtgärda bristen. 
För att meddela brister, kontakta Digital förnyelse via e-post: digitalfornyelse@gavle.se.

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel. 
  • Kontrasten mellan placeholdertext och bakgrund uppfyller inte kraven.
  • Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden.
  • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.
  • Det finns PDF-blanketter som inte uppfyller kraven.
  • Sjalvservice.gavle.se saknar inbyggd uppläsningsfunktion. Dock ska webbplatsen gå att läsas upp om du som användare har en egen uppläsningsfunktion installerad på din enhet. Om du upptäcker brister i uppläsningen med hjälp av ditt eget uppläsningsverktyg, rapportera dessa till oss så ska vi arbeta för att åtgärda det.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen 

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sjalvservice.gavle.se. 
Senaste bedömningen gjordes den 21 februari 2022. 
Redogörelsen uppdaterades senast den 10 november 2022.