Lönesupport - för chef

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Chef och chefsstöd: Kontakta Lönesupport i din roll som chef och chefsstöd (specialist, HR, samordnare...)


Behörighet till HR-program/-applikationer?
Se sidan HR-program/-applikationer på Ankaret för information och länkar till beställning.
 

Handlar ärendet om dig själv/din anställning?
Vänligen använd e-tjänsten Lönesupport - för medarbetare.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa