IT - Beställ ändring i IT-miljön

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa en ändring (exempelvis uppgradering, uppdatering eller avveckling) av applikation/system/komponent i IT-miljön, enligt gällande ändringshanteringsrutin.
Införande av nytt system hanteras som projekt/uppdrag och beställs via verksamhetens kundansvarige på IT.

Om du är osäker på vissa uppgifter som ska anges i beställningen så kan dokumentationssystemet DokIT vara till hjälp.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa