Förändra organisationsstrukturen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här tjänsten används för att beställa förändringar av organisationsstrukturen. Tjänsten används när en ny enhet ska skapas, när en befintlig enhet ska ändras eller när en befintlig enhet ska avslutas.

Styrning och stöd (SG) tar emot din beställning och ser sedan till så att den genomförs i de gemensamma IT-systemen. Med gemensamma system menar vi sådana som används av flera förvaltningar och/eller bolag.

Du ansvarar själv för att genomföra förändringen i de IT-system som din verksamhet är ansvarig för.

Förvaltningsgemensamma IT-system

 • personalsystemet Personec P
 • arbetsskade- och tillbudssystemet Lisa
 • LAS-hanteringssystemet WinLAS
 • rehabiliteringssystemet Adato
 • ekonomisystemet UBW (tidigare Agresso)
 • strategisystemet Stratsys
 • växelsystemet CMG DM
 • kundtjänstsystemet Artvise
 • debiteringssystemet DebIT
 • kontosystemet MIM/AD (Outlook)
 • ärendesystemet Efecte
 • systemet System Center Configuration Manager (SCCM)
 • bemanningssystemet Time Care Pool
 • diarie- och dokumentsystemet Platina
 • ledningssystemet Canea One
 • webbplatsen Organisationswebben
 • systemet Masterdata
 • beställningsportalen Application Manager
 • systemet DokIT
 • timvikariesystemet Time Care Pool & Planering
 • e-tjänsteportalen Open ePlatform

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa