Förändra organisationsstrukturen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställningar i den här e-tjänsten får endast göras av respektive sektors eller organisations HR-ansvarige eller någon som hen har delegerat till.

E-tjänsten används endast för att hantera organisationsstrukturen, dvs de hierarkiska nivåerna. Om du vill flytta medarbetare till eller från en enhet eller hantera vem som är chef för enheten så gör du det via Lönesupport för chef.

 

Här beställer du förändringar av organisationsstrukturen när en ny enhet ska skapas eller en befintlig enhet ska ändras/avslutas.

Tänk på att skicka in ditt ärende i god tid då det är 2-4 veckors handläggningstid beroende på förändringens omfattning.

Styrning och stöd (SG) tar emot din beställning och ser till så att den genomförs i de gemensamma IT-systemen. Med gemensamma system menar vi sådana som används av flera sektorer och/eller bolag.

Du ansvarar själv för att genomföra förändringen i de IT-system som din verksamhet är ansvarig för.

Gemensamma IT-system

 • Adato - rehabiliteringssystem
 • Application Manager - beställningsportal
 • Artvise - kundtjänstsystem
 • Canea One - ledningssystem
 • CMG DM  - växelsystem
 • DebIT - debiteringssystem
 • DokIT - dokumentationssystem
 • Efecte - ärendesystem
 • Masterdata
 • MIM/AD - kontosystem (Outlook)
 • Open ePlatform - e-tjänsteportal
 • Organisationswebben - webbplats
 • Personec P - personalsystem
 • Platina - diarie- och dokumentsystem
 • Stella - arbetsskade- och tillbudssystem
 • Stratsys - strategisystem
 • System Center Configuration Manager (SCCM)
 • Time Care Pool - bemanningssystem
 • Time Care Pool & Planering - timvikariesystem
 • UBW - ekonomisystem (fd. Agresso)
 • WinLAS - LAS-hanteringssystem

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa