Anmäla avvikelse tolktjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du meddela avvikelser i tolktjänster, t.ex om tolken är försenad eller tolkförmedlingen inte kan tillsätta uppdraget.

Avvikelserna ligger till grund för avtalsuppföljningen och kan påverka rangordningen under avtalstiden.

Ingen ersättning till tolken utgår vid avvikelse. Leverantören ska skyndsamt justera/kreditera fakturan utan inblandning av beställaren.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa