Skolans ansökan om modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som skolledare eller skoladministratör använda e-tjänst för att registrera ansökningar om modersmålsundervisning för elevers räkning.

Elev/barn vars vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål har rätt till modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola. Förutsättningen är att en eller båda föräldrarna använder språket dagligen för att prata med barnet, eller att ansökan gäller ett adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

I samtliga årskurser krävs det att minst fem elever ansöker om modersmålsundervisning för att undervisning ska arrangeras.

För minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch så behövs det bara en sökande elev för att det ska bli modersmålsundervisning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som använder e-tjänsten ska vara skolledare eller skoladministratör på den skola eleven går på.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa