Skolans ansökan om studiehandledning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som skolledare eller skoladministratör ansöka om studiehandledning för en eller flera elevers räkning.

Den elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd genom studiehandledning på sitt modersmål. Åtgärden är en del av det stöd som eleverna ska erbjudas för att uppnå utbildningsmålen. Beslut om studiehandledning ska föregås av dialog mellan skolan, eleven och hemmet. 

Du ansöker om studiehandledning på ett språk i ett ämne. Vid behov av studiehandledning på ytterligare språk görs separata ansökningar.  

Ansökan om studiehandledning görs per termin eller läsår. Det är ej möjligt att ansöka om kortare perioder. 

Observera att beställningar för höstterminen ska göras senast första juni och beställningar för vårterminen ska göras senast sista november. Vid behov så finns det också möjlighet att beställa mera studiehandledning i början av varje termin.

Ansökan är inte kopplad till specifika elever utan till den skola  eller rektorsområde som ansökan gäller.   

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du som använder e-tjänsten ska vara skolledare eller skoladministratör på den skola eleven går på.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa