Förfrågningar om GIS-uppdrag och geodata

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du utveckla din verksamhet med hjälp av GIS?

Då kan du skicka en förfrågan till oss på GIS-gruppen för att se om vi kan vara till hjälp. Den information du lämnar via e-tjänsten gör det lättare för oss att bedöma om vi kan tillgodose ditt behov.

Vi kan till exempel:

  • Genomföra GIS-analyser
  • Producera webbkartor för specifika ändamål, till exempel en publik webbkarta med funktioner för ett särskilt ändamål
  • Integrera kartor med andra system
  • Leverera geodata

Innan du skickar en förfrågan till oss kan du först se om den geodata du behöver finns på Gävle kommuns Öppna data portal. Datamängderna i portalen är tillgängliga för alla.

Så hanterar vi din förfrågan

  • Vi tar emot din förfrågan. Om vi behöver mer information ber vi om det via e-tjänsten.
  • Vi bokar ett möte för en avstämning så att vi är överens om vad som ska ingå i ett eventuellt uppdrag.
  • Uppdraget begränsas till det vi kommer överens om. Vi informerar dig om hur lång tid det beräknas ta och vad det kommer att kosta.
  • Om uppdragsbeskrivningen godkänns bestämmer vi ett startdatum tillsammans. Om det är ett omfattande uppdrag delar vi upp det i olika moment med avstämningar under arbetets gång.

Har du ett annat ärende till GIS-gruppen?

Om du till exempel vill beställa behörigheter som rör GIS-relaterade system och applikationer eller göra felanmälningar, ska du kontakta GIS-support.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa