Beställ GIS-uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lägga din uppdragsbeställning till GIS-supporten.

GIS-enheten kan hjälpa till med många olika typer av GIS-relaterade uppdrag. Denna e-tjänst är till för lite större uppdrag där vi behöver mer bakgrundsinformation för att på bästa sätt kunna hjälpa till. Informationen används för att tidsuppskatta och planera arbetet så det är viktigt att vi får så korrekta uppgifter som möjligt. Kommunikationen mellan GIS-enheten och beställaren sker direkt i e-tjänsten.

Exempel på GIS-uppdrag:

  • GIS-analyser och beräkningar.
  • Produktion av webbkartor för specifika ändamål. T.ex. en publik webbkarta som visar något och har anpassad funktionalitet.
  • Större leveranser av data vid projekt.
  • Integrationer av kartor med andra system.

http://ankaret/Kommunen/Gemensamt/GIS-och-Geodata/GIS-support/

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa