Samtycke till publicering av namn, foto och video i Gävle kommuns kanaler

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in ditt samtycke till att Gävle kommun får använda bilder eller filmer av dig i kanalerna: webbplats, sociala medier och tryckt material.  Samtycket gäller även för citat och uttalanden från mig i text, ljud eller film.

Information om samtycke och dataskyddsförordningen
Du har blivit lotsad till denna information för att du har valt att delta på bild, film eller text i någon av Gävle kommuns kanaler. Materialet används oftast på gavle.se men kan även förekomma på andra digitala kanaler samt i tryckta medier.

Vi använder materialet tills vidare, men det vanliga är att vi slutar använda det efter ett till två år. Vi är alltid noggranna med att använda materialet i ett seriöst sammanhang. Vi delar givetvis inte materialet med tredje part.

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Gävle kommun via e-post: dataskyddsombud@gavle.se 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på www.gavle.se/dataskydd

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa