Semesterdagstillägg mot ledig tid - växla eller ta bort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Börja växla semesterdagstillägget mot ledig tid

Om du vill börja växla från och med nästa år behöver du ha läst igenom villkoren för inväxling och lämna in din begäran via denna e-tjänst i god tid så att din chef kan hantera begäran senast 30 december i år.

Information, villkor och riktlinje

  • Gävle kommun - Information, villkor och riktlinje finns på sidan Växla semesterdagstillägg mot ledig tid på intranätet Ankaret.
  • Andra kommuner/bolag/förbund - Se respektive intranät/styrdokument för information.

Sluta växla

Om du vill sluta växla från och med nästa år behöver du lämna in begäran via e-tjänsten senast 30 december i år.

 

Inskickade ärenden hanteras av Lönesupport, Styrning och stöd.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa