Kontakta Digital förnyelse om befintlig e-tjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten kan:

  • alla anställda anmäla fel i en e-tjänst
  • e-tjänsteägare eller e-tjänsteansvarig:
    - beställa ändring av handläggare i en e-tjänst (lägga till eller ta bort)
    - beställa ändring i en e-tjänst

Om ni har behov av en ny e-tjänst kan ni läsa här om hur en sådan beställning görs.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa