IT - Beställ, ändra och avsluta telefonnummer/surf

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Behörig?

Här kan nedanstående beställa och hantera mobilabonnemang, anknytningar och mobilt bredband samt beställa nytt SIM-kort via denna e-tjänst.

  • Välfärd Gävle: Chef eller administratör/samordnare på uppdrag av chef.
  • Utbildning Gävle:  Chef eller administratör/intendent på uppdrag av chef.
  • Övriga Gävle kommun/koncernverksamheter: Telefonisamordnare.
  • Ockelbo kommun: Telefonisamordnare

Rådgivning och hjälp

Vid massuppsägning/ändring eller komplicerade ärenden som avviker från standard, skicka en beställning till it-enheten.valfard@gavle.se. Våra telefonisamordnare har möjlighet att göra massbeställingar som ett ärende istället för många ärenden.

Abonnemang och priser

Se sidan Abonnemang på Ankaret för mer information om olika abonnemang och sidan Telefoni - prisinformation på Ankaret för information om priser för abonnemang.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ha behörighet att använda denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa