Direktupphandling, köp när giltigt avtal saknas

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rapportera direktupphandling (köp när giltigt avtal saknas) mellan 25 000 – 615 000 kr.

Information om direktupphandling på Ankaret »

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa