Behörighet HR-program/-applikationer

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst

I denna e-tjänst hanteras chefs- och specialistbehörigheter gällande

  • Adato, Stella och Novi
  • MicroWeb
  • Personec
  • Visma Recruit

 

Time Care Planering och Pool hanteras via e-tjänsten
Time Care - Beställ, ändra och avsluta behörighet »


Information gällande behörigheterna

Se sidan HR-program/-applikationer på Ankaret för information om de olika behörigheterna i HR-programmen/-applikationerna.

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa