Begäran om extra ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att lämna in begäran om extra ersättning, arvode med mera för olika slags uppdrag i kommunen.

Du kommer behöva ange attesterande chef, ansvar och verksamhet

När du lämnar in begäran om ersättning så kommer du behöva ange den chef som ska godkänna (attestera) ersättningen samt dennes ansvar (4 siffror) och verksamhet som ersättningen ska belasta. 

 

Inskickade ärenden hanteras av Lönesupport, Styrning och stöd.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa