Klagomålshantering - Skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera och dokumentera klagomål som inte har kunnat hanteras i en vardaglig dialog. Klagomålet ska utredas och återkopplas till den som lämnat klagomålet. Interna anteckningar kan ske i ärendet och delges med biträdande rektor på skolan eller rektor för området.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa