Ändringsanmälan till anställningsavtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för chef att göra ändringsanmälan till anställningsavtal för det som inte kan registreras i Anställningsguiden.
Information om Anställningsavtal och ändringsanmälan på Ankaret  »


  Ändring av kontering

  Omplacering till en annan arbetsplats utom det egna ansvarsområdet

 

  Ändring av befattning / arbetsuppgifter  = Ny anställning görs via Anställningsguiden,
i vilket nytt anställningsavtal upprättas.

  Ändring av sysselsättningsgrad = Ändring görs via Anställningsguiden (ändring av schema),
i vilket nytt anställningsavtal upprättas.

  Lönetillägg = Se information om lönetillägg på sidan Lönesupport för chef »

 

 

Inskickade ärenden hanteras av Lönesupport, Styrning och stöd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Chef

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa