Beslut om lönetillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gävle kommun

E-tjänst för chef, eller på uppdrag av chef, att skicka in beslut om lönetillägg till Lönesupport.

De lönetillägg som är möjliga att ge medarbetare i Gävle kommun finns i Bilaga - Lönetillägg i Rutin för lönebildning inom Gävle kommun.


Bolag

Använd inte denna e-tjänst. Följ er rutin för lönetillägg.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa