Rättning av tid för timanställd personal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för vissa utsedda personer på Bemanningsenheten
som lämnar in rättning av tid för timanställd personal till Lönesupport.


Är du chef/chefsstöd?

Kontakta Bemanningsenheten för att rätta tid för timanställd.

Är du timanställd?

Kontakta chef för att rätta tid.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa