Makulering av kundfaktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här skickar du in underlag för makulering av kundfaktura. Du anger vem som ska beslutsattestera underlaget innan ärendet går vidare till kundreskontran för hantering.

Denna e-tjänst ersätter blanketterna:

  • Makulering del av obetald faktura
  • Makulering hel obetald kundfaktura
  • Återbetalning av betald kundfaktura

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa