Koddelar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer du som ekononom nyupplägg och förändringar vad avser koddelarna ansvar, aktivitet, objekt och projekt.

För nyupplägg och förändringar vad avser koddelarna konto, verksamhet och motpart hänvisas till redovisningsgruppen på ekonomiservice. Se sidan Kodplan på Ankaret för kontaktuppgifter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa