Ordförandebeslut, Socialnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att skapa och skicka ordförandebeslut angående individärenden, för elektronisk signering av ordförande eller annan ledamot som Socialnämnden förordnat.

E-tjänsten är till för myndighetskontorets enheter:

  • Enheten för våld i nära relationer
  • Familjehemsenheten
  • Mottagningsenheten
  • Utredningsenhet barn 1
  • Utredningsenhet barn 2
  • Utredningsenhet ungdom 
  • Utredningsenhet vuxen

 

Ej 43 § 1 st LVU - biträde av polis för att genomföra läkarundersökning

För 43 § 1 st LVU Beslut om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning ska polisens egna flersidiga blankett (som finns i Treserva) användas. Dessa beslut kan inte skapas eller signeras elektroniskt via denna e-tjänst.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Myndighetskontoret på Välfärd Gävle.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa