Ordförandebeslut, Socialnämnden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att skapa och skicka ordförandebeslut om individärenden, för elektronisk signering av ordförande eller annan ledamot som Socialnämnden förordnat.

För 43 § 1 st LVU Beslut om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning ska polisens egna flersidiga blankett (som finns i Treserva) användas. Detta beslut kan inte skapas eller signeras elektroniskt via denna e-tjänst.

Guide/manual

Guide/manual för hur du skapar, hanterar och laddar ned signerade beslut finns i Canea.

Enheter som kan använda e-tjänsten

  • Enheten för våld i nära relationer
  • Familjehemsenheten - Myndighet
  • Mottagningsenheten
  • Utredningsenhet barn
  • Utredningsenhet ungdom 
  • Utredningsenhet vuxen

 

Fakta- och informationsansvarig

Jenny Skoglund, nämndsamordnare, Välfärd Gävle.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa