Anmälan om att förälder inte förvaltar sitt barns egendom på ett tillräckligt tryggt sätt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kan användas av dig som är tjänsteman med denna delegation inom socialnämnden, Gävle kommun och som har fått kännedom om att ett barns pengar inte kommer barnet till godo. 

Socialnämndens anmälningsskyldighet enligt 5 kap 3 § 3 p. socialtjänstförordningen att anmäla till överförmyndarnämnden om kännedom finns att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt. Du använder tjänsten för att fullgöra socialnämndens anmälningsskyldighet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa