Dokumentation timanställd medarbetare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för dig med chefsbefattning (chefer eller personer med behörighet) för att lämna dokumentation om timanställd medarbetare till gruppchef på Bemannings- och rekryteringsenheten. Dokumentationen registreras i Novi av gruppchef. 

E-tjänsten ersätter blanketten 'Dokumentation timvikarier'.

Innan du lämnar dokumentation ska du som chef först ha tagit hand om situationen direkt i verksamheten med berörd medarbetare. 

På Ankaret finns information om arbetsgång och ansvarsfördelning gällande samtal med timanställd medarbetare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa