Stöd i omorganisation - Välfärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer du stöd av stödfunktioner gällande omorganisationer.

En omorganisation kan se ut på många olika sätt beroende på omorganisationens art och vilken verksamhet man arbetar i.  En omorganisation kan innebära att flera system blir påverkade och stödfunktioner involverade, både internt inom Välfärd och Styrning och Stöd. Det är därför fördelaktigt att ha god framförhållning i processen.

Efter att du skickat in kommer du bli inbjuden till möte med berörda stödfunktioner för fortsatt stöd och planering.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa