Livsmiljö Gävle: Bokföringsorder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in en beställning på bokföringsåtgärder så som transaktioner inom nämnd, uppbokningar vid års- och delårsbokslut samt rättelser och andra omkonteringar. 

Har du en transaktion mellan nämnder ska du skapa en internfaktura. Är du osäker så kontakta din närmsta ekonom.
 

Denna e-tjänst är för tillfället endast öppen för Sektor Livsmiljö Gävle. Övriga sektorer kontaktar respektive sektorsekonom.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa