Ombokning av redan verkställd lön/arvode

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna uppgifter för ombokning av lön/arvode som redan är verkställd.
Ombokning kan endast göras för en person per ärende, men ärendet kan ha två olika chefers mottagande ansvar.

 

 Redan verkställda löner/arvoden kan ombokas
 

 Framtida löner/arvoden kan inte ombokas
           
Ändring av kontering görs via e-tjänsten Ändringsanmälan till anställningsavtal.

 

 

Inskickade ärenden hanteras av Lönesupport, Styrning och stöd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa